Nasza główna misja to:

POPULARYZACJA… Polskiej kultury, sztuki, sportu  i nauki w kraju i poza jego granicami

WSPARCIE … lokalnych inicjatyw społecznych dla aktywnego uczestniczenia obywateli i organizacji przez nich tworzonych w życiu publicznym

NIESIENIE POMOCY i ZAPEWNIENIE OCHRONY… grupom i jednostkom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom i młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym